April 20th, 2016

Адміністративний та військово-політичний устрій Запорізької Січі

Оригинал взят у cheslavsky

Джерело: http://fakeoff.org/uk/history/administrativniy-ta-viyskovo-politichniy-ustriy-zaporizkoi-sichi

З самого початку свого існування Запорізька Січ була своєрідною військово-політичною організацією республіканського типу.

Collapse )